Kjønes fyr

Berlevåg kommune trenger flere støttekontakter og avlastere!

Som støttekontakt skal du hjelpe unge voksne eller voksne personer som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt. Vi søker deg som kan bidra til at andre får et mer sosialt liv og en aktiv fritid i gode og trygge omgivelser.

Arbeidsoppgaver

Støttekontaktoppdrag går ut på å finne aktiviteter sammen med den enkelte. Det er aktuelt både på dagtid og ettermiddagstid, én til to dager i uken. Oppdragene varierer i størrelse, ofte 3-6 timer pr uke. En støttekontakt må bidra til å finne ut hvilke aktiviteter som er aktuelle, og hjelpe med å finne ut hvilke aktiviteter personen liker.

Kvalifikasjoner

 • Det er viktig at støttekontakt er fylt 18 år, og er en trygg og stabil person som kan være en god rollemodell.
 • Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli støttekontakt, da det er personlig egnethet og kommunikasjonsevner det legges størst vekt på.
 • Det er ønskelig at støttekontakt er god på å skape trygge rammer og gode relasjoner.
 • Man må i høy grad beherske norsk muntlig og skriftlig, da god og tydelig kommunikasjon er helt avgjørende i møte med personer med utviklingshemming.
 • For å bli godkjent må man stille til en samtale, videre må man kunne legge frem politiattest uten anmerkninger.

Personlige egenskaper

 • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker.
 • For å skape stabilitet for brukeren, ønsker vi at du kunne binde deg for et år og kan lage klare avtaler med bruker.
 • Du er positiv, har engasjement , men samtidig tålmodig.
 • Du evner å kommunisere og bygge relasjoner på en god måte.
 • Du har kapasitet, er fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert.
 • Det kan være en fordel at du har kjennskap til omsorgsarbeid.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Berlevåg kommune trenger deg som er over 18 år og har lyst til å jobbe med barn/unge, Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli avlaster må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette er det ingen krav til formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vektlagt. Avlaster må undertegne taushetsplikt, og det kreves politiattest. 

Kommunen ønsker personer som kan bidra med avlastning i ulike målgrupper innenfor 0-20 år,

Tjeneste; times/dagavlastning/døgnavlastning

Det gis lønn etter gjeldende satser.

Søknad sendes: postmottak@berlevag.kommune.no 

For mer informasjon ta kontakt med helse- og omsorgssjef: audhild.mork@berlevag.kommune.no 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.