Telefon- og e-postliste

Sted / Stilling:Navn:Telefonnr:
Servicekontoretpostmottak@berlevag.kommune.no787 82 000
Telefaks Berlevåg kommune 789 81 981
SaksbehandlerMaria Kristiansen458 79 812
Saksbehandler 458 79 811
SekretærIngrid Hafstad Mikalsen458 79 811
   
Frivilligsentral  
Koordinator for frivilligsentralMaria Kristiansen458 79 812
   
Bibliotek  
BiblioteksjefTrond Efraimsen458 79 814
   
Sentraladministrasjon  
RådmannenJørgen Holten Jørgensen458 79 800
KontorsjefSiv Efraimsen458 79 810
   
Politisk  
OrdførerRolf Laupstad458 79 801
   
IKT-avdelingensupport@berlevag.kommune.no 
Fagleder IKTKjell Magne Pedersen 458 79 990
IT-konsulent  
   
Næring og utvikling  
KonsulentPål Robin Sundell458 79 830
   
Planavdelingen  
Beredskapsleder / Rådgiver  
   
Økonomiavdelingen  
ØkonomisjefVibeke Richardsen458 79 850
Nestleder - saksbehandlerGry Efraimsen458 79 851
Konsulent - skattJanne Andreassen458 79 854
ØkonomikonsulentMirjam Nilsen Hammeren458 79 853
SkatteoppkreverVibeke Richardsen458 79 850
   
Barnevern  
Fagleder barnevernEvy Leirbekk787 82 000
Barnevernskonsulent 458 79 866
   
Teknisk drift  
Teknisk sjefKari Celine J. Kalvik458 79 803
BrannsjefKari Celine J. Kalvik458 79 803
SaksbehandlerMay Randi Nilsen458 79 813
Renhold skoleAnne Lise Ananiassen458 79 871
Kjøkken helsesenteretJune Pedersen458 79 872
Ledende driftsoperatørKarin Olsen458 79 880
Driftsoperatør / havn 458 79 881
Driftsoperatør  helse 458 79 882
Driftsoperatør  kultur- og idrettsbygg  
Driftsoperatør skole 458 79 884
DriftsoperatørArnt Egil Ananiassen458 79 886
Konsulent 458 79 885
   
Undervisning  
Berlevåg skolepostmottak.skolen@berlevag.kommune.no787 82 070
Telefaks 789 81 983
OppvekstsjefRagnar Olsen458 79 910
RektorSture Troli458 79 900
SekretærJanne With Vårøy458 79 902
Fagleder kulturskole 458 79 903
Lærerværelse 458 79 904
SFOMarita Aleksandersen458 79 905
LOSA 458 79 906
Arbeidsrom lærere 458 79 907
PPTElse-Marie Jensen458 79 860
   
Barnehage  
Berlevåg barnehagepostmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no787 82 090
StyrerElin Mathisen458 79 970
Berlevåg barnehage avd. Sjøstjerna 458 79 971
Berlevåg barnehage avd. Blåskjell 458 79 972
Berlevåg barnehage avd. Sjøanemone 458 79 973
   
Helse  
Berlevåg helsesenterpostmottak.omsorg@berlevag.kommune.no787 82 130
Telefaks 789 81 984
   
Helse administrasjon      
Helse- og omsorgssjefRoy-Arne Andersen458 79 920
KontorlederMerete Kristiansen458 79 921
   
Legekontorpostmottak.legekontor@berlevag.kommune.no787 82 100
Telefaks 789 81 984
Teamleder primærhelseIkke besatt458 79 930
Laboratorium 458 79 934
FysioterapautAshish Sharma458 79 935
Legesekretær 458 79 937
Jordmor 458 79 938
HelsesykepleierBeate Olsen 458 79 862
   
Sykehjem  
Teamleder sykehjemUnni Stenberg 458 79 940
Sykehjemmet 1Vakthavende sykepleier458 79 941
Sykehjemmet 2 458 79 942
   
Hjemmetjenesten  
Teamleder hjemmetjenestenUnni Stenberg458 79 950
Hjemmetjenesten 1 458 79 951
Hjemmetjenesten 2 458 79 952
Hjemmetjenesten 3 458 79 953
Hjemmetjenesten 4 458 79 954
Hjemmehjelp 458 79 955
   
Skjermet avdeling  
Teamleder skjermet avd. 458 79 960
Skjermet avdeling 1Vakthavende sykepleier458 79 961
AktivitørAnne Jorunn Fredriksen458 79 962
   
Kjøkken helsesenteretJune Pedersen458 79 872
Vaskeri helsesenteret 458 79 873
   
Psykiatri  
Psykiatrisk sykepleierMerete Ann Jensen458 79 863
Miljøterapeut/spesialterapeut 458 79 864

 

Conseiller cette page à un ami Version de cette page pour impression