Telefon- og e-postliste

Sted / Stilling: Navn: Telefonnr:  
Servicekontoret postmottak@berlevag.kommune.no 787 82 000  
       
Saksbehandler Maria Kristiansen 458 79 812  
Sekretær      
Sekretær      
       
Frivilligsentral      
Daglig leder
Ann Kristin Wensel 458 79 815  
       
Flyktingekoordinator Anita Hansen 458 79 804  
       
Bibliotek      
Biblioteksjef Trond Efraimsen 458 79 814  
       
Sentraladministrasjon      
Rådmannen Jørgen Holten Jørgensen 458 79 800  
Kontorsjef Siv Efraimsen 458 79 810  
       
Politisk      
Ordfører Rolf Laupstad 458 79 801  
       
IKT-avdelingen support@berlevag.kommune.no    
Fagleder IKT Kjell Magne Pedersen  458 79 990  
IT-konsulent      
       
Næring og utvikling      
Næringsutvikler Kjell Richardsen 458 79 840  
Konsulent      
       
Økonomiavdelingen      
Økonomisjef Vibeke Richardsen 458 79 850  
Nestleder - saksbehandler Gry Efraimsen 458 79 851  
Økonomikonsulent Mirjam Nilsen Hammeren 458 79 853  
Økonomikonsulent   458 79 854  
       
Vestre Varanger barneverntjeneste      
Barnevernsleder Hanne Kjærra (Tana) 464 00 372  
Barnevernskonsulent Kristina Pedersen 458 79 868  
Barnets kontaktperson Carina Hagberg 464 00 375  
Barnvernsvakt Vakttelefon  464 00 371  
Barnevernskonsulent Stine Martinussen, Båtsfjord 464 00 377  
Barnevernskonsulent Synnøve Brunstrøm, Båtsfjord 464 00 376  
Teamleder Liss Mikalsen, Tana 464 00 373  
Barnets kontaktperson Kristine Larsen, Tana 464 00 374  
       
Teknisk drift      
Teknisk sjef Kjell Valter Sivertsen 458 79 803  
Konstituert brannsjef Roy Tore Andersen 905 49 578  
Saksbehandler May Randi Nilsen 458 79 813  
Konsulent   458 79 883  
Ledende driftsoperatør Karin Olsen 458 79 880  
Driftsoperatør  Bjørn Eirik Johansen 458 79 881  
Driftsoperatør  Freddy Andersen 458 79 882  
Driftsoperatør Bjørn Roar Pedersen 458 79 884  
Driftsoperatør   458 79 886  
       
Undervisning      
Berlevåg skole postmottak.skolen@berlevag.kommune.no    
Oppvekstsjef Sylvia Radloff Snijders 458 79 910  
Rektor Sissel Mortensen 458 79 900  
Sekretær Janne With Vårøy 458 79 902  
Fagleder kulturskole   458 79 903  
Lærerværelse   458 79 904  
SFO Elin Hansen 458 79 905  
LOSA   458 79 906  
Arbeidsrom lærere   458 79 907  
PPT Else-Marie Jensen 458 79 860  
       
Barnehage      
Berlevåg barnehage postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no    
Styrer Elin Mathisen 458 79 970  
Berlevåg barnehage avd. rød   458 79 971  
Berlevåg barnehage avd. blå   458 79 972  
Berlevåg barnehage avd. grønn   458 79 973  
       
Helse      
Berlevåg helsesenter postmottak.omsorg@berlevag.kommune.no    
       
       
Helse administrasjon          
Helse- og omsorgssjef Jørgen Holten Jørgensen 458 79 800  
Kontorleder Merete Kristiansen 458 79 921  
       
Legekontor postmottak.legekontor@berlevag.kommune.no 787 82 100  
       
Teamleder primærhelse Ikke besatt 458 79 930  
Laboratorium   458 79 934  
Fysioterapaut   458 79 935  
Legesekretær Kine Ananiassen 458 79 937  
Jordmor   458 79 938  
Helsesykepleier Helena Laupstad 458 79 862  
       
Sykehjem      
Avdelingsleder sykehjem Johanna Nikkinen 458 79 940  
Sykehjemmet 1 Vakthavende sykepleier 458 79 941  
Sykehjemmet 2   458 79 942  
Fagleder  Unni Stenberg 458 79 922  
       
Hjemmetjenesten       

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Johanna Nikkinen 458 79 940  
Hjemmetjenesten 1   458 79 951  
Hjemmetjenesten 2   458 79 952  
Hjemmetjenesten 3   458 79 953  
Hjemmetjenesten 4   458 79 954  
Hjemmehjelp   458 79 955  
       
Skjermet avdeling      

Avdelingsleder skjermet avd.

Johanna Nikkinen 458 79 940  
Skjermet avdeling 1 Vakthavende sykepleier 458 79 961  
Aktivitør   458 79 962  
       
Dialyse      
  Direktenummer 78 96 71 58  
       
Kjøkken helsesenteret June Pedersen 458 79 872  
       
Psykiatri      
Psykiatrisk sykepleier Merete Ann Jensen 458 79 863  
Miljøterapeut/spesialterapeut   458 79 864  
       
Nav Berlevåg      
Leder Tove Eriksen 412 77 181  
Konsulent Trine Larsen Jensen 900 18 709