Telefon- og e-postliste

Sted / Stilling: Navn: Telefonnr:
Servicekontoret postmottak@berlevag.kommune.no 787 82 000
Telefaks Berlevåg kommune   789 81 981
Saksbehandler Maria Kristiansen 458 79 812
Sekretær Merete Kristiansen 458 79 811
Sekretær Ingrid Hafstad Mikalsen 458 79 811
     
Frivilligsentral    
Koordinator for frivilligsentral Ann Kristin Wensel 458 79 815
     
Los-veileder Beate Olsen 458 79 820
     
Bibliotek    
Biblioteksjef Trond Efraimsen 458 79 814
     
Sentraladministrasjon    
Rådmannen Jørgen Holten Jørgensen 458 79 800
Kontorsjef Siv Efraimsen 458 79 810
     
Politisk    
Ordfører Rolf Laupstad 458 79 801
     
IKT-avdelingen support@berlevag.kommune.no  
Fagleder IKT Kjell Magne Pedersen  458 79 990
IT-konsulent    
     
Næring og utvikling    
Næringsutvikler Kjell Richardsen 458 79 840
Konsulent Pål Robin Sundell 458 79 830
   
Økonomiavdelingen    
Økonomisjef Vibeke Richardsen 458 79 850
Nestleder - saksbehandler Gry Efraimsen 458 79 851
Konsulent - skatt Janne Andreassen 458 79 854
Økonomikonsulent Mirjam Nilsen Hammeren 458 79 853
Skatteoppkrever Vibeke Richardsen 458 79 850
     
Barnevern    
Fagleder barnevern Christina Svendsen 787 82 000
Barnevernskonsulent    
     
Teknisk drift    
Teknisk sjef Kari Celine J. Kalvik 458 79 803
Brannsjef Kari Celine J. Kalvik 458 79 803
Saksbehandler May Randi Nilsen 458 79 813
Ledende driftsoperatør Karin Olsen 458 79 880
Driftsoperatør  Bjørn Eirik Johansen 458 79 881
Driftsoperatør  Pål Rune Johnsen 458 79 882
Driftsoperatør Bjørn Roar Pedersen 458 79 884
Driftsoperatør Arnt Egil Ananiassen 458 79 886
     
Undervisning    
Berlevåg skole postmottak.skolen@berlevag.kommune.no 787 82 070
Oppvekstsjef Ulf Tore Alexandersen 458 79 910
Rektor Sissel Mortensen 458 79 900
Sekretær Janne With Vårøy 458 79 902
Fagleder kulturskole   458 79 903
Lærerværelse   458 79 904
SFO Marita Aleksandersen 458 79 905
LOSA   458 79 906
Arbeidsrom lærere   458 79 907
PPT Else-Marie Jensen 458 79 860
     
Barnehage    
Berlevåg barnehage postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no 787 82 090
Styrer Elin Mathisen 458 79 970
Berlevåg barnehage avd. Sjøstjerna   458 79 971
Berlevåg barnehage avd. Blåskjell   458 79 972
Berlevåg barnehage avd. Sjøanemone   458 79 973
     
Helse    
Berlevåg helsesenter postmottak.omsorg@berlevag.kommune.no 787 82 130
     
     
Helse administrasjon        
Helse- og omsorgssjef Roy-Arne Andersen 458 79 920
Kontorleder Merete Kristiansen 458 79 921
     
Legekontor postmottak.legekontor@berlevag.kommune.no 787 82 100
     
Teamleder primærhelse Ikke besatt 458 79 930
Laboratorium   458 79 934
Fysioterapaut Mame Konneh 458 79 935
Legesekretær Kine Ananiassen 458 79 937
Jordmor   458 79 938
Helsesykepleier Helena Laupstad 458 79 862
     
Sykehjem    
Avdelingsleder sykehjem Unni Stenberg  458 79 940
Sykehjemmet 1 Vakthavende sykepleier 458 79 941
Sykehjemmet 2   458 79 942
     
Hjemmetjenesten    
Avdelingsleder hjemmetjenesten Unni Stenberg 458 79 940
Hjemmetjenesten 1   458 79 951
Hjemmetjenesten 2   458 79 952
Hjemmetjenesten 3   458 79 953
Hjemmetjenesten 4   458 79 954
Hjemmehjelp   458 79 955
     
Skjermet avdeling    
Avdelingsleder skjermet avd. Unni Stenberg 458 79 940
Skjermet avdeling 1 Vakthavende sykepleier 458 79 961
Aktivitør   458 79 962
     
Dialyse    
  Direktenummer 789 75 625
     
Kjøkken helsesenteret June Pedersen 458 79 872
     
Psykiatri    
Psykiatrisk sykepleier Merete Ann Jensen 458 79 863
Miljøterapeut/spesialterapeut   458 79 864