Renovasjon

 

 

Avfallshåndtering i kommunen utføres av Øst-Finnmarks avfallsselskap (ØFAS). ØFAS eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger. Link til ØFAS sine hjemmesider.

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger.

Det er tvungen renovasjon i kommunen. Det betyr at alle i målgruppen må betale renovasjonsavgift. 

Renovasjonsgebyret står i kommunens gebyrregulativ.

 

Tømming

Restavfall blir hentet hver tredje uke på torsdager. Matavfall blir hentet annenhver uke på onsdager, sammen med enten plast eller papir. Se tømmekalender for mer informasjon.

Ble ikke dunken tømt, kan du ta kontakt med miljøstasjonen i Berlevåg.

 

Avfallshåndtering

Her finner du informasjon om hvorfor og hvordan du kildesorterer. KLIKK HER

 

Miljøstasjon i Berlevåg

Berlevåg Havn KF drifter stasjonen i Berlevåg på vegne av ØFAS Husholdning AS.

ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Berlevåg Havn KF er ansvarlig for den daglige driften.

Miljøstasjonen i Berlevåg har åpent på følgende tider:

Tirsdag fra kl. 12:00 til 18:00

Torsdag fra kl. 12:00 til 15:00

 

Kontaktinfo

Besøksadresse: Driftsjef Kjelstrups vei 3

Tlf: 95973324

Epost: Motber@ofas.no

 

Appen Min renovasjon

Trenger du påminnelse for avfallstømming på din adresse? Vi anbefaler appen for dette - den heter "Min Renovasjon" og finnes på Google Play og i App Store. Her kan du velge når du vil bli varslet.

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i store endringer som følge av kommune- og regionreformen. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min Renovasjon etter nyttår .

1. Gå inn i app-en  MinRenovasjon

2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på

3. Velg «Legg til sted»

4. Velg kommune og adresse på nytt

5. Nå skal alt fungere som før.

 

Forskrift for husholdningsavfall i Øst-Finnmark

Fastsatt av Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør Varanger, kommune med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85 (Link til forskrift)