Berlevåg Havn

Berlevåg Havn har daglig tilsyn til havnedistriktet. Her inngår alle de offentlige kaiene og laste- / lossingsanlegg.

I hovedsak har havna følgende oppgaver:
 

  • Administrere all drift innenfor Berlevåg havnedistrikt.
  • Tilsyn med kaianlegg og havneinnretninger.
  • Påse at anlegg og arealer er i forsvarlig stand.
  • Påse at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.
  • Legge forholdene til rette for brukerne.
  • Ansvar for drift av betongkaier og redningsskøytekaia i indre havn, flytebryggeanlegg, hurtigrutekai og havneterminal i ytre havn, flytebryggeanlegg i Kongsfjord.
  • Sikkerhetsansvarlig (PFSO) for ISPS-terminalen Berlevåg hurtigrutekai.

Kontaktinformasjon:

E-post: havna@berlevag.kommune.no

For mer informasjon, se Berlevåg Havn sin hjemmeside http://www.berlevag-havn.no/