Kommunestyret 2019 – 2023


Arbeiderpartiet / Høyre:
   
Medlemmer:   Varamedlemmer:
Rolf Laupstad, ordfører   Trine Larsen Jensen
Arne Dag Pedersen   Beate Olsen
Kenneth Hammari   June Marit L. Hansen
Geir Kristiansen   Johannes Møller
Merete Ann Jensen   Pentti Pelkonen
Elisabeth Bakke Rørslett   Trond Are Lund
    Evy Leirbekk
    Raymond Olsen
    Merete Kristiansen 
Ingrid H. Mikalsen, varaordfører   Frank Arne Hansen
Jarmo Finnestrand   Joakim Jakobsen
Halfdan Mikalsen   Steinar Mathisen Leirbekk
    Asbjørn Jakobsen
    Kine Astrup Ananiassen
    Siv Hege Leirbekk
     
SV:    
Medlemmer:   Varamedlemmer:
Anne G. A. Johnsen   Åse Winsents
Jan Einar Straumsnes   Mirjam N. Hammeren
Kjell Gunnar Johnsen    Oddrunn O. Solli
    Anfrid Hojem
    Arnt Eirik Hansen
    Stein Rune Sollie
Uavhengig:   SP:
Medlemmer:   Varamedlemmer:
Frank Tore Nygård   Trygve Daldorff
    Marie Henriette Olsen
    Kristiina Pelkonen  
    Linda K. Daldorff