Ungdomsråd - 2020 - 2021

Kommunestyret valgte i kommunestyremøte 19/12-19 følgende ungdomsråd:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Hallbjørg Røstad Rudi N. Olsen
Odd Roar Olsen Julian Johnsen
Astrid Helene Johnsen Lise Møller Jensen
Halvor Angelskår Eivind Stensvold
Iselin Markussen Krister Eriksen
Hans Mathias Andersen Andrea Amundsen
Frida Ananiassen Tiril Nilsen
  Irene Johnsen