Ungdomsråd - 2020 - 2021

Kommunestyret valgte i kommunestyremøte 19/12-19 følgende ungdomsråd:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Hallbjørg Røstad Tiril Nilsen
Odd Roar Olsen Irene Johnsen
Astrid Helene Johnsen Lise Møller Jensen
Julian Johnsen Eivind Stensvold
Iselin Markussen Krister Eriksen
Rudi N. Olsen Andrea Amundsen
Frida Ananiassen  
Leder: Iselin Olsen  Nestleder: Astrid Helene Johnsen