Brann og redning

Berlevåg brann og redning er et deltidsbrannvesen som består av 16 deltidsmannskap i tillegg til brannsjef.

Kontaktinformasjon

     
Brannsjef Roy Tore Andersen tlf. 905 49 578

Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for bålet. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. 

Akutt forurensning

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.

Berlevåg kommune er tilsluttet IUA Øst-Finnmark,  interkommunale utvalg mot akutt forurensning, sammen med kommunene Båtsfjord, Tana, Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø og Vardø. Aksjonssentralen ligger hos Vadsø Havn KF.

Publikum kan varsle mulig forurensing til 110-sentralen i Finnmark, eller til Kystverkets beredskapstelefon 33 03 48 00.

For mer informasjon om kommunal beredskap mot akutt forurensning, se Kystverkets hjemmeside: https://kystverket.no/Beredskap/ansvar-og-roller/Kommunal-beredskap/