Brannvesen

Brannvesenets hovedoppgaver er brannslokking og redningstjeneste samt utrykning til andre ulykkessituasjoner, vann og stormskader og andre nødsituasjoner. Brannvesnet disponerer mannskap og materielle resurser til å kunne ta seg av "normale" branner og ulykker. Brannbiltjenesten leies fra Avinor ved Berlevåg lufthavn. Ved større og/eller kompliserte branner eller ulykker kan man forvente hjelp og bistand fra nabobrannvesene. Forebyggende brannvern er også en svært viktig oppgave for brannvesenet. Brannsjefen er ansvarlig for å drive forebyggende brannvern i kommunen. Ved å drive tilsyn og kontrollerende virksomhet med brannobjekter i kommunen vil man prøve å minimere muligheter for at brann og ulykker skal oppstå. Feieren utfører bla. kontroll av piper og ildsteder. Les mer om forebyggende brannvern her.

Kontaktinformasjon

Brannsjef Edgar Jensen telefon 922 32 282

Varabrannsjef Roy Tore Andersen telefon 905 49 578

Utdrag fra generell informasjon fra Lovdata

Lovdata tilbyr mye informasjon gratis på Internett. Her vil man blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II for de siste årene. Les mer her.

Tips en venn Skriv ut