Organisasjon

Den administrative organisasjonsmodell i Berlevåg kommune gir de enkelte enheter stor frihet til å finne kreative løsninger innenfor gitte rammer. To-nivå modellen legger til rette for tjenesteenheter (resultatenheter) som, med stor grad av selvstendighet, bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Modellen legger opp til større grad av brukermedvirkning, og gir de ansatte en mer reell medbestemmelse enn tidligere