Kontrollutvalget 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemme:
Frank Tore Nygård, leder Noralf Ask
Evy Leirbekk, nestleder

Elisabeth Olsen

Dan Svendsen Ingmund Amundsen
Rita Andreassen Eirik Nilsen
Arild Hammeren Svein Åge Ankjær
   Marherita Mander
  Kjell Gunnar Johnsen