Seniorråd 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
Hilde Mjelde Olsen, leder Stur Troli
Ole sigmund Johansen, nestleder Thorunn Eriksen
Vivian Nilsen Evy Leirbekk
Bjørg Johansen Ingfrid Norum
Torleif Hammer