Formannskapet 2019 - 2023

 

Arbeiderpartiet / Høyre:

 
Medlemmer: Varamedlemmer
Rolf Laupstad, ordfører  
Kenneth Hammari Jarmo Finnestrand
Svein Johan Kalvik, varaordfører Geir Kristiansen
Ingrid H. Mikalsen Merete Ann Jensen
  Elisabeth Rørslett
  Arne Dag Pedersen

SV:

 
Medlemmer: Varamedlemmer:
Anne G. A. Johnsen Jan Einar Straumsnes
  Gina Mari H. Johnsen