Berlevåg barnehage

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag. Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om. Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Styrer:Elin Mathisen
elin.mathisen@berlevag.kommune.no
Direktenummer:458 79 970
Besøksadresse:Prestegårdsgaten 2-4
Postadresse:Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Telefon:458 79 970
Telefaks:78 98 19 81
E-post:postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no

 

Åpningstider: kl 07:00 - kl 16:00

Avdelinger: Rød, Blå og Grønn

AvdelingTelefon
Rød45879971
Blå45879972
Grønn45879973

 

Prislister

MålenhetPris, 2019
Pris pr. månedkr 3040,00
pr.mnd med 30% reduksjon for 2. barnkr 2128,00
pr. mnd med 50% reduksjon for 3. barnkr 1520,00
matpenger pr.mnd hel plasskr.270,00
E-mail this Print this