Berlevåg barnehage

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag. Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om. Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Søknadsfrist er 1. mai, men i tillegg til dette skjer suppleringsopptak fortløpende igjennom hele året. Tildeling skjer når og dersom det blir ledige plasser i barnehagen. Søknad om opptak skjer elektronisk via kommunens nettside.

Styrer: Elin Mathisen
elin.mathisen@berlevag.kommune.no
Direktenummer: 458 79 970
Besøksadresse: Prestegårdsgaten 2-4
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Telefon: 458 79 970
   
E-post: postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no

 

Åpningstider: kl 07:00 - kl 16:00

Avdelinger: Rød, Blå og Grønn

Avdeling Telefon
Rød 45879971
Blå 45879972
Grønn 45879973


Prislister 2019/2020

Pris pr. måned kr 3 230,00
pr.mnd med 30% reduksjon for 2. barn kr 2 261,00
pr. mnd med 50% reduksjon for 3. barn kr 1 615,00
matpenger pr.mnd hel plass kr   330,00