Berlevåg frivilligsentral

Berlevåg frivilligsentral – etablert september 2019, 1 ansatt
 

  • Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst å delta innen frivillig virksomhet
  • Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen og etter stedets behov
  • Sentralen skal være et kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige
  • «Møte mellom mennesker» 
     

Friv.png