Byggesak, deling og oppmåling

Byggesak

I utgangspunktet skal tiltak belegges med ansvar for de forskjellige fagområdene et tiltak omfatter. Ved tiltak på egen bolig kan tiltakshaver (eier) gis selvbyggeransvar. 

Noen mindre tiltak kan utføres av tiltakshaver selv uten at tiltaket belegges med ansvar. Noen tiltak krever ikke søknad.

Se vår side om byggesak for mer informasjon. 

 

Deling av eiendom

Når du skal fradele en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysning.

Se vår side om deling av eiendom for mer informasjon. 

 

Oppmåling

Ved fradeling av eiendom, arealoverføring, grensejustering eller klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser må kommunen kontaktes for oppmåling.

Se vår side om oppmåling for mer informasjon.