Vedlegg D2 - Snøskuterløyper i Berlevåg - Oversiktskart forstørret Berlevåg[1]

Høring - revisjon av forskrift om skuterløyper i Berlevåg kommune 2021

Berlevåg kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift for skuterløyper. 

Teknisk etat har bestemt å sende forslaget ut på høring.

Høringsfristen er satt til 14.10.2021.

Du kan også ta kontakt med Janiksan Umapalan på tlf. 458 79 883 eller e-post: janiksan.umapalan@berlevag.kommune.no.