Hovedutvalg for Oppvekst- og kultur - 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP   
Jan Bertheussen Siw Andreassen
Merete Kristiansen Kenneth Hammari
Høyre  
Unni Stenberg, nestleder Elisabeth Schanche
  Jannice Berg 
SV / SP:  
Jan Einar Straumsnes, leder Arnt Eirik Hansen
Kristiina Pelkonen Kjersti Dyrseth
  Marie Olsen