Hovedutvalg for Oppvekst- og kultur - 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP   
Jan Bertheussen Stefan Eilertsen
Merete Kristiansen Tine Løkka Neergård
Høyre  
Svein Johan Kalvik, nestleder Unni Stenberg
  Elisabeth Schanche
SV / SP:  
Ida Bang, leder Gina M. H. Johnsen
Kristiina Pelkonen Jan Einar Straumsnes
  Marie Olsen