Velkommen til Berlevåg kommune

Berlevåg er en aktiv fiskerikommune geografisk plassert nordvest på Varangerhalvøya, på grensen til det mektige og ressursrike Barentshavet. Kommunens ca 1000 innbyggere er fordelt mellom fiskerihavnen Berlevåg og fiskeværet Kongsfjord - hvor det bor ca 30 personer.

Berlevåg.JPG

Berlevåg tettsted fra luften!

 

Landskap og fauna

Beliggende på 70° nord består kommunens areal hovedsakelig av en arktisk og uberørt natur. Området er spennende geologisk og botanisk. Det er svært gode fiskemuligheter, både på sjøen og i fjellet – hvor du finner et betydelig antall fiskevann med mulighet for storfangst. I Kongsfjorden med kongsfjordvassdraget, har Berlevåg én av de flotteste lakseelver i Norge, som fra juni  2007 er regulert til vernet vassdrag. Lengst ut i Kongsfjorden inngår øyene i naturvernområdet, der du finner et yrende fugleliv med mulighet til å observere sjeldne arter. Lengst inn i fjorden kan du oppleve en koloni av steinkobber. For øvrig er kommunen en utmerket destinasjon for jaktinteresserte, fordi området er tilholdssted for en stor bestand av fjellrype. Reinsdyr har i tillegg sommerbeite i kystområdene rundt Berlevåg.

Kjølnes fyr

Kjølnes Fyr i horisonten!

 

Næringsvirksomhet

Fiskerinæringen er fortsatt den viktigste næringen i lokalsamfunnet, fordi en betydelig del av innbyggerne arbeider i fangst- eller mottaksleddet. Det finnes tre aktive fiskemottak, en kongekrabbeprodusent og en stor hjemmeflåte.

Fiskebåter i havna

 


I tillegg består næringslivet av flere handels- og servicebedrifter, som bidrar til et godt servicetilbud i kommunen. Her kan nevnes møbelbutikk, sports- og lekebutikk, elektrobutikk, kunsthåndverksbedrifter, fiskebutikk og to dagligvarebutikker. For øvrig har kommunen en reiselivsnæring som de seneste årene har vært i sterk vekst.

Berlevåg tettsted

Tettsted og havneområde  - hvor næringsvirksomhetene dominerer!

 

Reiseliv / Turisme

Natur- og kulturbasert aktivitetsturisme fungerer som ramme for reiselivstilbudet i Berlevåg kommune. Næringen har et bredt spekter av tilbud, som spenner fra interessante overnattingssteder til flere og ulike opplevelsesprodukter. Helse og personlig utvikling er en del av reiselivets produktspekter. Kommunen kan tilby flere oppmerkede naturløyper hvor det arrangeres guidede fotturer, samt andre severdigheter som du blant annet finner i lokalene til Berlevåg havnemuseum.

Kongsfjord bebyggelse

Kongsfjorden fiskevær med landhandelen til venstre i bildet ved veikrysset.

 

I Kongsfjorden kan du oppleve en sommeråpen landhandel som drives på gammelt vis, i tillegg til Veines som kan presentere et Kongekrabbemuseum og et eldre fiskertun. For øvrig har Berlevåg et variert og spennende snøskuterløypenett med forbindelser til nabokommunene og til Finland (Arctic Trail).

 

Er DU på jakt etter en ”Heftig og Begeistret” opplevelse i naturskjønne omgivelser, eller et opphold preget av personlig utvikling, ro og indre harmoni er Berlevåg en destinasjon vi mener vil oppfylle dine forventninger.

 

Nærmere oversikt over reiselivsdestinasjoner, aktiviteter og sommerprogram finner du ved å klikke på linkene nedenfor.

 

 

 

Berlevåg Pensjonat og Camping Heftig og Begeistret
Kongsfjord gjestehus Kongsfjord landhandel
   
   

 

 

Infrastruktur / samferdsel

Kommunikasjon til og fra kommunen er god. Her vises til daglige Hurtigruteanløp og kortbaneflyplass med tre daglige ankomster og avganger via stamrutenettet og Widerøes flygninger til Kirkenes og Tromsø. I tillegg daglige bussavganger til Tana (E6) og Båtsfjord via helårs vei (RV890) av høy standard. Nærmeste større trafikk-knutepunkt langs landeveien er Tana Bru, som ligger en kjøretur på 134 kilometer fra tettstedet Berlevåg.

 

Hva kan vi tilby innflyttere til Berlevåg?

En kystbefolkning som ønsker alle velkommen til kommunen. En godt utbygd helsetjeneste med eget syke- og aldershjem, hjemmetjeneste, god legedekning og psykiatri- og tannhelsetjeneste. Kommunen har full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole, skolefritidsordning og kulturskole med gode tilbud til barn og voksne samt  videregående skole.

 

Ishavshallen byr på ulike idrettsaktiviteter, blant annet badminton, fotball og styrketrening.  For øvrig er kommunen preget av et meget aktivt lag- og foreningsliv med mange forskjellige aktiviteter, blant annet et sterkt og aktivt kormiljø.

 

Kommunen har i tillegg kinotilbud hver onsdag og søndag.

 

Vi ønsker deg velkommen til et innholdsrikt og levende lokalsamfunn!