kongsfjord

Kongsfjord

En liten fiskerihavn med ca. 35 innbyggere og to aktive fiskebruk.
Kongsfjord ble ikke nedbrent av tyskerne høsten 1944 og
har bevart flere bygninger fra tiden før 2. verdenskrig.