Kontrollutvalget 2023 - 2027

Medlemmer: Varamedlemme:
Frank Tore Nygård, leder Willy Andreassen
Siw Andreassen, nestleder

June Løkka Hansen

Mikael Sivertsen Dan Svendsen
   
Rita Andreassen Marie Olsen
Pentti Pelkonen  Bjørn Pedersen