Møte i hovedutvalg for helse- og omsorg 27.09.22, kl. 1000