Møte i hovedutvalg for tekniske tjenester 01.03.23