Møte i hovedutvalg for tekniske tjenester 16.11.22