Møte i hovedutvalg for tekniske tjenester 24.05.23