Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Midt-Finnmark IKS

PPD Midt-Finnmark IKS Pedagogisk Psykologisk Distriktskontor.

Vi utreder lese- og skrivevansker, matematikkvansker og sammensatte lærevansker og gir råd og veiledning i forhold til hvordan man kan legge til rette for barnet hjemme og i skolen. Vi utreder barn og voksne og anbefaler tiltak i forhold til språkforståelsesvansker, talevansker, stamming, afasi og stemmevansker. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med foreldre, barnehage og skole, og den voksne selv med sine nærpersoner.
PPT kan henvise videre til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale samarbeidspartnerne et tett samarbeid med BUP Kirkenes, Statped  og Habiliteringstjenesten for barn.

Berlevåg kommunes tjenester innenfor dette feltet, leveres i en interkommunal tjeneste mellom kommunene Lebesby, Porsanger, Berlevåg, Måsøy, Gamvik og Nordkapp. Hovedkontoret er lokalisert i Lakselv. PPT-kontoret i Berlevåg kommune er lokalisert  på Berlevåg skole i Skolegata 5.

Hvem kan kontakte oss?
Alle foresatte, barn og foresatte, ungdom alene (over 15 år), skole, barnehage, helsestasjon og andre samarbeidspartnere kan kontakte oss for råd og veiledning.
Her kan du lese mer om PPT Midt-Finnmark IKS: https:// www.mfppt.no

Div.henvisningsskjemaer finnes på www.mfppt.no
Kontaktinformasjon:

Skolens personell formidler kontakt. Alternativt ta direkte kontakt med:

Else-Marie Jensen, Tel. 45 87 98 60, E-post: else.marie.jensen@mfppt.no