Servicekontoret

Servicekontoret skal være publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. På servicekontoret skal man være behjelpelig med å svare på spørsmål og henvendelser.

Tjenesten omfatter:

  • Informasjon om alle tjenester kommunen utfører
  • Utlevering av informasjonsbrosjyrer og søknadsskjema
  • Videreformidling til saksbehandlere
  • Hjelpe til å fylle ut søknadsskjema

 

Kontorsjef: Siv Efraimsen
siv.efraimsen@berlevag.kommune.no
Direktenummer: 458 79 810
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
E-post: postmottak@berlevag.kommune.no
Telefon: 78 78 20 00