Snøskuterløyper i Berlevåg kommune

 
Løypebeskrivelse Status Dato
sMC 2xev 6fstCuIGX 1  9RJpmaNsm 8tKklJMzInRK jgLj 7qLksjNwb 0EDOiIM 6uUJbfaltaEIPGMhEUUwlnjHBUJ 4RmUVYU 0SVCUJdI 0wYsXz 6F 0AudsNKwOwSgEHiECRYETqlBYCHHvvo 538n 6lFu 7LPf  7SZfnXhLrHf 4TZjYyILdNA 4IAAAAASUVORK 5CYII=
Løype 1: Fv. 890 Vestre kirkegård - Gulgofjord Åpen etter varder 24.02.2024
Løype 1 A: Svartvassmyra/Breidalen - Møtevarden Åpen etter varder 24.02.2023
Løype 2: Fv. 890 Vestre Kirkegård - Sore Molvik Åpen etter vei 29.12.2022
Løype 3: Skånsvikdal til Kvitnes Åpen 01.03.2023
Løype 4: Store Molvik via Raggosletta til løype 1 Stengt  
Løype 5: Langvann - Rv. 890 ved Botndal

Åpen  

 

24.02.23

Løype 6: Gulgofjord - Løslemdalen (Roapmejohka) - Liboklubben  Åpen 16.06.23
Løype 7: Kongsfjord - Buetjernet Delvis åpen fra Kongforddalen - kàfen (Yngvar bakken) 24.02.23
Løype 8: Nikko-Per-dalen - Risfjordkrysset Stengt 24.04.2022
Løype 9: Risfjordkrysset - Kjerkhaugvatna - Buetjernet Stengt 15.05.2022
Løype 10: Buetjernet - Oarddo - tilknytning til Båtsfjord  Stengt 15.05.2022
Løype 10 A: Oarddohøyda - Kommunegrense Båtsfjord    
Løype 11: Gednjekryss - tilknytning til Tana kommune Stengt 17.05.22
Løype 12: Skonsvikveien 17 - Vestre kirkegård Åpen 24.02.23
Løype 13: J. M. Withsgate 21 - Svartvassmyra Åpen 24.02.23
Løype 14: W. Grundsgate 1 - Svartvassmyra Åpen  24.02.23
Løype 14 A: Søndregate 19 - Løype 14 Åpen 24.02.23
Løype 15: Øvreveien 9 - Løype 1 Åpen 24.02.23
Løype 15 A: Stensbakken - Løype 15 Åpen 24.02.23
Løype 16: Skonsvikelva - Midtfjellet Åpen 16.03.23
Løype 17: Skonvikelva ved Sørdalen - Sløketoppen Stengt fra 05.05.22
Løype 18: Store Molvik - løype 17    
Løype 19: Storelvdalen - Raggovidda Stengt fra 05.05.2022
Løype 20: Store Kløftvannet - Lille Kløftvannet Åpen  24.02.2022
Løype 21: Fv 890 ved Vesterdalen - Austerbotn Stengt 24.04.2022
Løpe 22: Fossvatna - Vidartjernet Åpen 06.03.2023
Løype 23: Hytteområdet Buetjernet - Løype 9 Åpen

06.03.2022

Forskrift snøskuterløyper Berlevåg kommune

Oversiktskart

 

Løype 2:  Vestre kirkegård - Store Molvik er åpent etter vei. 

Kjør forsiktig da det er mye stein i løypene.