Kommunestyrevalg i Berlevåg kommune

Listeforslag - innleveringsfrist 1. april 2019

09. januar 2019

Til partier og grupper. Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.

Les mer

Forhåndsstemmegivning 2019

09. januar 2019

Forhåndsstemmegivningen 2019 finner sted på rådhuset (servicekontoret), Berlevåg helsesenter og ved ambulerende stemmegivning.

Les mer

Valgdag 2019

09. januar 2019

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Les mer