17. mai arrangement 2019

Vi inviterer med dette lag og foreninger til å påta seg 17. mai arrangementet for 2019.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler tilskudd til etablering i egen bolig.

Tilskudd til tilpasning

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler for videre tildeling  
For tiden ingen hendelser

Generell informasjon om Berlevåg kommune