Ledig 50 % fast stilling som organist i Berlevåg sokn med tiltredelse 20. august 2018

Berlevåg er en heftig og begeistret kommune som ligger helt nord på Varangerhalvøya, i Finnmark fylk...

Tilskudd til etablering i egen bolig

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler tilskudd til etablering i egen bolig.

Tilskudd til tilpasning

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler for videre tildeling  

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg

Torsdag 21. juni 2018 fra kl. 2300 - 0600.