Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil...

IPad til skoleelevene

Kommunestyret vedtok i møte 14/6-18 at det skulle bevilges penger til innkjøp av IKT-utstyr til skol...

Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019

Kommunestyret i Berlevåg kommune har besluttet at det for skatteåret 2019 skal gis fritak for eiendo...
For tiden ingen hendelser

Generell informasjon om Berlevåg kommune