Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom...

Deponering av overskuddsmasser ved Storsand

Berlevåg kommune har fått tillatelse fra FeFo til deponering av overskuddsmasser ved Storsand. Overs...
For tiden ingen hendelser

Generell informasjon om Berlevåg kommune