Logo Berlevåg kommune

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Berlevåg kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 2018. Det har siden 2013 blitt skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk, men utvidelsen innebærer at også boliger, fritidsboliger og andre næringsbygg skal være gjenstand for eiendomsskatt fra og med 2018.

 

Det er bestemt at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendommer skal være 2 promille, mens satsen er 7 promille for øvrige eiendommer (næring, verk og bruk). For eiendommer som har kombinert bruk (både bolig- og næringsdel) må det derfor fastsettes separate takster for henholdsvis bolig- og næringsdelen. Eier av slike eiendommer vil derfor motta to brev fra kommunen, et for boligdelen og et for næringsdelen. Eier vil på samme måte motta to skattesedler og fakturaer for eiendomsskatten.

 

Det er den siste tiden sendt ut informasjon om taksering og beregning av eiendomsskatt til hjemmelshavere av eiendommer i kommunen. Det vil løpende bli lagt ut mer informasjon om dette nederst på denne siden. Det vil også bli lagt ut informasjon om klageadgang, samt vanlige spørsmål og svar om eiendomsskatt.

 

Eiendomsskattelistene vil publiseres her den 01.03.2018. Listene blir da liggende ute til offentlig ettersyn i 3 uker. Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelig i papirformat på servicekontoret og på biblioteket i samme tidsrom. Skatteseddel med detaljert informasjon om skattegrunnlag og utskrevet eiendomsskatt sendes ut til skattyter i slutten av februar.

Tips en venn Skriv ut