Årsoverskudd 2017

I kommunestyremøte den 14.06.18 ble det satt av penger til blant annet disse gode tiltak, som skal iverksettes i år.

Nytt tak på Helsesenteret, kostnad kr 1.9 mill

Nytt tak på Museumsbyggningen kostnad, kr 55.000,-

Nytt IKTutstyr til skolen, kostnad kr 500.000,-

Utbedre veien til skihytta, kostnad kr 45.000,-

Fylt på kulturfondet med kr 200.000,-

Fjerning av gummigranulat som ligger ved fortballbanen, kostnad 25.000,-

Nye gatleys(ledlys) fra krysset Skolegata/Egils gate og ut Skonsvikveien. Nye stolper og ledlys fra Storgata 21 til W. Grundtsgate 2. Kostnad kr 600.000,-

 

Tips en venn Skriv ut