Den kulturelle skolesekken

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Berlevåg kulturskole
Telefon:45 87 99 03
Epost:roy.magnus.langas@berlevag.kommune.no
Postadresse:Torget 4 9980 BERLEVÅG
Besøksadresse:Skolegata 5 9980 BERLEVÅG

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-05 15:15
Oppdatert:2019-01-24 08:25
Gyldig fra2010-03-09