PRESSEMELDING Coast Seafood as, Brødrene Karlsen Holding as OG Gunnar Klo as

PRESSEMELDING 
 
Coast Seafood as Brødrene Karlsen Holding as Gunnar Klo as 
 
Kjøper Polar Seafood Norway as sin hvitfisk virksomhet. 
 
 
Coast Seafood AS, Brødrene Karlsen Holding AS og Gunnar Klo AS styrker sin satsing på hvitfisk og kjøper opp Polar Seafood Norway as sin hvitfiskaktivitet i Finnmark – Polar Seafood Kjøllefjord AS og Polar Seafood Berlevåg AS. 
 
Grupperingen har gjennom mange år samarbeidet tett på laks og styrker nå samarbeidet gjennom dette oppkjøpet på hvitfisk. Selskapene har stor tro på potensialet i hvitfisk og ser store synergimuligheter i koblingen hvitfisk og laks.  
 
I forbindelse med dette oppkjøpet vil Coast Seafood AS og Gunnar Klo AS gå inn som aksjonærer i eksportselskapet Seafood Tromsø, som vil endre navn til Coast Seafood Tromsø AS. 
 
Grupperingen vil dermed være en helårlig leverandør av hvitfisk i markedet gjennom sin tilstedeværelse i både Nordland, Troms og Finnmark. 
 
Polar Seafood Konsernet har gjennom flere år lagt ned en betydelig innsats i oppbygning av to hvitfisk- og krabbefabrikker i Øst-Finnmark, Polar Seafood Berlevåg as og Polar Seafood Kjøllefjord as. Begge er moderne, nye fabrikker bygget fra grunnen av. Selskapene besitter en betydelig kompetanse gjennom en solid arbeidstokk og lokal ledelse. 
 
Det skjer en betydelig konsolidering i hvitfisk næringen. Polar Seafood har gjennom grundige sonderinger og forhandlinger besluttet at et salg er en riktig beslutning nå. Viktigste begrunnelse er å sikre lokale arbeidsplasser og videre utvikling av virksomhetene.  
 
«Vi mener denne grupperingen vil bli en meget god eier fremover med den kompetanse og økonomiske styrke og evne de samlet sett besitter», sier Trygve Aasvestad i Polar.  
 
For ytterligere informasjon kontakt: 
 
Polar Seafood Norway as      Coast Seafood as 
 
Trygve Åsvestad      Sverre Søraa  
 
Mobl 91341105      mobil 91163700 Mail Trygve@polar-seafood.no    sverre@coast.no

Tips en venn Skriv ut