Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

v/ Helsesøster

Torget 4

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:45 87 98 62
Epost:ragnhild.hov@berlevag.kommune.no
Postadresse:Torget 4 9980 BERLEVÅG
Besøksadresse:Iversens veg 1 9980 BERLEVÅG

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-05 15:15
Oppdatert:2018-01-03 11:17
Gyldig fra2010-04-27