Berlevåg fra lufta_400x350

STYRDALEN, BERLEVÅG - Varsel om oppstart av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Varanger KraftHydrogen AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Styrdalen, Berlevåg kommune. Multiconsult er engasjert til å forestå planarbeidet.