Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2019

Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.

Informasjon om gebyrgrunnlag på kommunale avgifter

Berlevåg kommune har hatt en gjennomgang på gebyrgrunnlagene på selvkostområdene renovasjon, feiing,...
For tiden ingen hendelser

Generell informasjon om Berlevåg kommune