Russehavna3

Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronakrisen

Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 38/20 om å sette av kr 200 000,- til et fond som forma...
Fjaera ved flyplassen

Informasjon om barnehagens åpningstider

Det er nå gitt klarsignal om å åpne barnehagen som normalt.
Fiskebåter i havna

Innskriving av 1. klassinger 2020

Hei kommende førsteklassinger!