Berlevåg fra lufta_400x350

Ledig 100 % fast stilling som sykepleier

Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som sykepleier på institusjon.
Fiskebåter i havna

Høring - Kommunedelplan for Berlevåg industripark - Høringsfrist 4. september 2020

Formannskapet har i møte 16. juni vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Berlevåg industripa...
Berlevåg fra Linken

Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte

Kommunestyret vedtok i sak 45/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring
Korona

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/