Berlevåg

Tilkallingsvikarer / sommervikarer 2023

Helse- og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for tilkallingsvikarer og ferievikarer somme...
Kjønes fyr

Berlevåg kommune trenger flere støttekontakter og avlastere!

Som støttekontakt skal du hjelpe unge voksne eller voksne personer som av ulike årsaker trenger bist...
Flerbrukshuset

Språk-kafe og barselgruppe / Language-cafe and maternity group

I samarbeid med helsestasjonen, frivilligsentralen og flyktningetjenesten vil vi tilby språk-kafe og...
Feiing

Informasjon - Feiing og Tilsyn ved Hytter/Fritidsboliger

Berlevåg kommune har inngått avtale med Brannforebygg AS om feiing og tilsyn av hytter/fritidsbolige...