18. sep. 2020 kl. 13:41 23. juni 2020 kl. 06:52

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer
Korona

JULEBORD, HJEMMEFESTER og HALLOWEEN

1) JULEBORD Julebord blir definert som privat sammenkomst ved offentlig sted eller innleid/lånt lok...
Berlevåg

Skatteoppkreverfunksjon statlig

Skatteoppkreverfunksjonen blir fra 29. oktober 2020 statlig. Alle henvendelser som gjelder skatteopp...