Berlevåg

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. ...

Varsling 24

Berlevåg kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografi...

Øfas informerer:

Hva må gjøres for MinRenovasjon i forbindelse med kommune- og regionreformen.
Møte med ungdom

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rå...