Siv

Helse- og omsorgsplan 2020 - 2024 - Høring

Helse og omsorgsplan 2020-2024 for Berlevåg kommune er nå ute på høring med svarfrist 9.mars 2020. ...
Berlevåg fra Linken

Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte

Kommunestyret vedtok i sak 4/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring
Berlevåg

Sommervikarer 2020

Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for ferievikarer sommeren 2020 til institusjo...
Berlevåg

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. ...
For tiden ingen hendelser