Olga Lukjanova

17. mai arrangement 2024

Ingen søkere ved søknadsfristens utløp - ny frist 21/4-24 Vi inviterer med dette lag og foreninge...
Foto: Linda Daldorff

Plass i barnehage 2024/2025

Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak ...
Foto: Bjørun F. Hansen

Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2024

Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.
Berlevåg havn 1[1]

Forslag på kandidater til meddommere/skjønnsmedlemmer

Vi trenger forslag på kandidater for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028