18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Helse og omsorg

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Berlevåg kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tjenestetilbudet omfatter, pleie og omsorg, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten og helsesykepleier.

Helse- og omsorgssjef: Roy-Arne Andersen

roy.arne.andersen@berlevag.kommune.no

Direkte nummer: 458 79 920

Besøksadresse: Iversen vei 1

Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg

Telefon: 78 78 21 30

Telefaks: 78 98 08 77