Krisesentertilbud for innbyggere i Berlevåg

Berlevåg kommune har avtale med Vest- Finnmark Krisesenter i Hammerfest.

Vest - Finnmark Krisesenter er et tilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk/psykisk vold.

Vest- Finnmark Krisesener er tilgjengelig ved behov for:

    - Veiledning

    - Samtaler

    - trygt, midlertidig bosted

Hva gjør du/hvordan går du frem ved behov for kontakt med Vest- Finnmark krisesenter:

    - Ring telefonnummer: 485 04 485, telefonvakt 24 timer i døgnet hele året

    - Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt

    - Du får snakke med erfarent personell som bistår deg

     - Krisesenteret kan videreformidle kontakt med lokalt hjelpeapparat om ønskelig

 

Vest-Finnmark Krisesenter

Tlf: 485 04 485

post@vestkris.no

Mer informasjon om Vest- Finnmark Krisesenter, finner du på deres hjemmeside: http://wwhammerfestkrisesenter.no/