Helse og omsorg

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Berlevåg kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tjenestetilbudet omfatter, pleie og omsorg, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten og helsesykepleier.

Helse- og omsorgssjef: Fung. Jørgen Holten Jørgensen

jj@berlevag.kommune.no

Direkte nummer: 458 79 800

Besøksadresse: Iversen vei 1

Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg

Telefon: 78 78 21 30