Barnevernstjenesten

25. oktober 2010
Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.
Les mer

Sosialtjenesten

28. mars 2006

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse sosiale problemer.

Les mer