Barnevernstjenesten

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmulig...

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse sosia...