Rus- og pyskiatritjenesten i Berlevåg

Rus- og pyskiatritjenesten i Berlevåg har to ansatte og har lokaler på Berlevåg helsesenter. Her finner du kontakinformasjon og tjenestens formål/oppgaver.

Psykiatrisk sykepleier: Merete Ann Jensen
Direktenummer: 458 79 863
Besøksadesse: Berlevåg helsesenter, Iversensvei 1
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
E-post: merete.a.jensen@berlevag.kommune.no

 

Rus- og psykiatritjenesten er organisert under Helse og omsorg

Rus- og psykiatritjenesten i Berlevåg kommune er et lavterskel tilbud for mennesker som sliter med et rus problem, psykiske plager eller psykisk lidelser.

Hjelpen kan omfatte:

 • Støttesamtaler

 • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging etc.

 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser og pårørende

 • Koordinering av hjelpetiltak og Individuell plan

 • Motiveringssamtaler til bruker og pårørende

 • Henvise til rusbehandling

 • Råd og veiledning i henhold til rusproblematikk, samt russamtaler

 • Opprette og koordinere ansvarsgruppen slik at det arbeides etter brukerens mål

   

  Rus- og psykiatritjenesten treffes på tlf: 458 79 863/458 79 864 mandag – fredag kl 08 00- 1500.