Sykehjem

Sykehjemmet er lokalisert til vestfløyen ved Berlevåg helsesenteret og har langtidstilbud til syke og pleietrengende, herunder terminalpleie, etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering, avlastningsopphold og korttidsopphold.

Avdelingsleder: Johanna Nikkinen
E-post: johanna.nikkinen@berlevag.kommune.no
Direkte nummer: 458 79 940
Besøksadresse: Iversen vei 1
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Telefon: 78 78 21 30
Telefaks: 78 98 08 77
Direkte nummer:  458 79 943