Sykehjem

Sykehjemmet er lokalisert til vestfløyen ved Berlevåg helsesenteret og har langtidstilbud til syke og pleietrengende, herunder terminalpleie, etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering, avlastningsopphold og korttidsopphold.

Avdelingsleder: Unni Stenberg
E-post: unni.stenberg@berlevag.kommune.no
Direkte nummer: 458 79 940
Besøksadresse: Iversen vei 1
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
Telefon: 78 78 21 30
Telefaks: 78 98 08 77

Fagansvarlig sykepleier, sykehjem og skjermet enhet

Siv Hege Leibekk
siv.h.kristiansen@berlevag.kommune.no

Direkte nummer:  458 79 943