Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier: Helena Laupstad
Direktenummer: 458 79 862
Besøksadresse: Berlevåg skole, Skolegata 5
Postadresse: Iversensvei 1, 9980 Berlevåg 

 

Skolehelsetjenesten er i likhet med helsestasjon for barn en lovpålagt oppgave, med gratis tjenester. Elever får utdelt samtykkeskjema som må underskrives av foreldre før vaksinering. Foreldre får også brev/visma med info om helsesamtale.

Helsesykepleier har drop-in på skolen hver mandag fra 08:00-15:30. Kontoret befinner seg i mellom resepsjonen og posthyllene. Både barn og foreldre kan møte.

Vi tilbyr blant annet:

- Vaksinering

- Samtale individuelt og i grupper

- Undervisning og rådgivning

- Tverrfaglig samarbeid ved behov

- Henvisning til andre instanser ved behov