Fysioterapi

Fysioterapi er en av kommunens lovpålagte skal - tjenester, jfr. Lov av 19.november 1982 om helsetjenester i kommunen. Berlevåg kommune har to fysioterapeuter med hver 60% driftstilskudd.

Fysioterapi er en del av kommunens primærhelsetjenestetilbud og er underlagt taushetsplikt.

Fysioterapi har kroppen og bevegelsene i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for tiltak. Den grunnleggende oppgaven er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. BEVEGELSE har en sentral plass i fysioterapifaget. Fysioterapeuten arbeider med behandling av sykdom og skader, gir tilbud om fysikalsk behandling individuelt og i grupper.

 

Tjenestetilbudet er mangfoldig, og vil i stor grad variere etter etterspørsel/ behov blant Berlevågs befolkning. Viktigst blir:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i hele befolkningen
  • Motorisk vurdering og oppfølging av barn og unge
  • Barnehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade (eks.: Slag, bruddskader)
  • Lindring av kroniske plager i muskel – skjelettsystemet
  • Individuell behandling etter rekvisisjon fra lege eller direkte kontakt, på institutt eller i hjemmet
  • Internundervisning og veiledning ved forespørsel

 

 

 

For behandling hos fysioterapeut:

Rekvisisjon fra lege og eller direkte kontakt med fysioterapeut. Annet helsepersonell og pårørende kan også kontakte fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten samarbeider med lege, helsesøster, hjemmetjenesten, helsepersonell i institusjon, skolen, barnehagen, PPT, samt helsepersonell i 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Fysioterapitjenesten har følgende arbeidsmetode: Fysioterapeut tar kontakt med søker/ bruker etter henvendelse, foretar vurdering og eventuelt igangsetting av relevante tiltak. Etter avsluttet behandling sendes skriftlig rapport til henvisende instans med tilbakemelding på igangsatte tiltak, effekt og eventuelle videre tiltak.

Tips en venn  Skriv ut