Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste, og en viktig del av den totale pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten er lokalisert til østfløyen ved helsesenteret.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste.

Avdelingsleder:  Johanna Nikkinen
E-post: johanna.nikkinen@berlevag.kommune.no
Direkte nummer: 458 79 950
Besøksadresse: Iversen vei 1
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Telefon: 78 78 21 30
   

 

 

 

 

 

 

Hjemmesykepleie