Berlevåg fra lufta_400x350

Etablering av ny næringsvirksomhet

Utviklingsenhetens viktigste oppgave er å tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berl...